Chceli by ste sa niečo opýtať?

Neváhajte nás kontaktovať.

Domicilium - Advokátska a realitná kancelária
IČO:
31761283
DIČ:
1025335993
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK66 1100 0000 0026 2925 0276
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Registrácie:
JUDr. Zuzana Kozáková, advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 3120, www.sak.sk
JUDr. Zuzana Kozáková - DOMICILIUM, Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-8782, www.zrsr.sk
Kancelária je pri výkone svojej činnosti poistená za zodpovednosť za škodu pri výkone povolania.