Mimosúdne riešenie sporov

Od roku 2008 kancelária rozšírila svoju činnosť o alternatívne - mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediácie vykonávanú podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.