Kontakt

Domicilium - Advokátska a realitná kancelária Gogoľova 18, 85101 Bratislava Mobil: 0903 422 812 E-mail: IČO: 31761283 DIČ: 1025335993

Bankové spojenie: TatraBanka, a.s.
Číslo účtu: 262 925 0276/1100

Registrácie:

JUDr. Zuzana Kozáková, advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 3120, www.sak.sk
JUDr. Zuzana Kozáková, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov MS SR pod ev. číslom 256, www.justice.gov.sk
JUDr. Zuzana Kozáková - DOMICILIUM, Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-18782, www.zrsr.sk
Kancelária je pri výkone svojej činnosti poistená za zodpovednosť za škodu pri výkone povolania.

Kde nás nájdete

Napište nám