Poskytovanie služieb od roku 1996

So špecializáciou predovšetkým na oblasť nehnuteľností a to najmä z pohľadu riešenia rôznorodých právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností a bytového práva.

Advokátska a realitná kancelária DOMICILIUM JUDr. Zuzany Kozákovej poskytuje svoje služby od roku 1996. Kancelária sa od svojho vzniku kontinuálne špecializuje predovšetkým na oblasť nehnuteľností a to najmä z pohľadu riešenia rôznorodých právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností a bytového práva.

Ťažiskovou činnosťou kancelárie je poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii 
v znení neskorších predpisov, s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov. Obsahom poskytovaných služieb je riešenie otázok vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, vrátane bytov a nebytových priestorov - prevod, prechod vlastníckych práv, ich nadobúdanie výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vyporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod., ďalej nájmu a podnájmu nehnuteľností, vyporiadanie a zánik spoločného nájmu bytu, prechod nájmu, prevod členských práv v bytovom družstve a pod., upravených v širokom spektre predpisov občianskeho, stavebného, pozemkového a správneho práva.

Popri právnych službách kancelária zabezpečuje komplexné služby spojené so sprostredkovaním predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnuteľností - realitnú činnosť.

Hlavným cieľom kancelárie je poskytovať profesionálne, rýchle a korektné služby s individuálnym prístupom ku klientovi a s garanciou právnej istoty. Podľa možnosti flexibilne vychádzať v ústrety potrebám a časovým požiadavkám klientov, vytvárať podmienky pre vzájomnú komunikáciu, kontakty, realizáciu a uzatváranie obchodných prípadov v príjemnej a priateľskej atmosfére ku vzájomnej spokojnosti všetkých zainteresovaných a pracovať v duchu praxou osvedčenej myšlienky

spokojný klient - najlepšia reklama.

Máte otázky? Chceli by ste si dohodnúť stretnutie?

Komunikácia s našou advokátskou kanceláriou je možná elektronicky, telefonicky (aj cez aplikáciu WhatsApp). Osobné stretnutie je možné si dohodnúť vopred, prostredníctvom uvedených kontaktov. Neváhajte a kontaktujte nás.