Úvod

Ťažiskovou činnosťou kancelárie je poskytovanie právnych služieb pre fyzické a právnické osoby s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností, občianskeho a rodinného práva, obchodného a správneho práva.
MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
  • Uvažujete o podaní žaloby na súd, ste žalovaný?
  • Viete, že súd nie je jedinou cestou ako váš spor vyriešiť?
  • Viete o inej alternatíve riešenia sporu ako cestou súdu?
  • Máte dosť informácií preto, aby ste sa rozhodli pre taký spôsob riešenia konfliktu, ktorý je pre Vás prijateľnejší?
  • Viete, čo je mediácia?
  • Viete, kto je mediátor a aké sú jeho kompetencie?

Odpovede na tieto a podobné otázky nájdete na týchto stránkach.
V rámci sprostredkovateľskej činnosti kancelária poskytuje poradenstvo, komplexné informácie o nehnuteľnosti. Zastupovanie klientov pri rokovaniach so zainteresovanými orgánmi verejnej správy, finančnými inštitúciami, vlastníkmi a správcami nehnuteľností.

Najnovšia ponuka realít